Huurvoorwaarden fietsen

Het betalingsbewijs is tevens het huurcontract. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurder verplicht zich om de huurfiets(en) op het overeengekomen tijdstip in goede staat aan de verhuurder af te geven.
  De dag van afgifte en de dag van teruggave gelden als volledige huurdagen.
 • Bij eerdere terugkomst van de overeengekomen retourdatum bestaat geen aanspraak op terugbetaling van reeds betaalde huursom.
  Bij het overschrijden van de retourdatum zonder toestemming van de verhuurder, is de huurder, naast de verschuldigde huur, een bedrag van € 10,- extra per overschrijding verschuldigd.
 • Bij eventuele schade of problemen is de huurder verplicht zo spoedig mogelijk met de verhuurder in overleg te treden.
 • Reparaties aan de huurfiets(en) door huurders en/of derden uitgevoerd, worden zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf nimmer aan de huurder terugbetaald.
 • Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de fiets. Dit houdt in dat bij diefstal e.a. eventuele schade op de huurder verhaald zal worden.
 • De huurder verklaart zich volledig aansprakelijk voor eventuele schade en/of beschadigingen ontstaan tijdens verhuurperiode en verklaart de door de verhuurder vast te stellen reparatiekosten of waarden van vervanging(en) op de overeengekomen inleveringsdatum van de fiets(en) contant aan verhuurder te voldoen.
 • Het is ten strengste verboden zich met de fiets(en) op het strand te begeven.
 • Het is ten strengste verboden de fiets(en) met meer dan één persoon te berijden; met tandems met meer dan twee personen.
 • Indien misbruik wordt gemaakt van de verhuurde goederen kan de verhuurder te allen tijde goederen terugvorderen zonder terugbetaling van de huursom.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fiets(en) uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos annuleren. De Beach Bazar stort in dat geval uw geld terug op uw rekening.